Dette emnet er nedlagt

Beskjeder

Publisert 4. juni 2012 16:55

Sensur er nå publisert.

Publisert 11. mai 2012 13:02

Jeg har satt opp ekstra treffetid mandag 14. mai, kl 14:30-15:30. Om noen har faglige spørsmål før eksamen er det da mulig å ta kontakt på mitt kontor ES1032. Tidligere på dagen kan også være mulig etter avtale på e-post.

Kjell Arne Brekke

Publisert 16. apr. 2012 15:19

Avgrensning av pensum for monopol og arbeidsmarked finnes i kryssrettingsoppgaven for uka.

Publisert 12. apr. 2012 16:06

For kapittel 13 i S&N er pensum Perfectly competitive Price System A graphical model... fram til og med production possibility frontier * fra "Definition s. 429, fram til social welfare functions s433

For kapittel 19 er pensum: Alt fram til "Inefficiency of Nash-equilibrium", s. 632.

Publisert 30. mars 2012 16:51

Den obligatoriske oppgaven leveres tilbake på forelesning 20. april. Dersom man ikke består oppgaven vil en ny oppgave bli gitt, og man vil få epost om dette den 20. april. Ny frist vil i så fall være 25. april.

Publisert 21. mars 2012 10:40

I obligatorisk oppgave, Oppgave 2 i) skal det vises tilbake til f) og ikke e).

Publisert 20. mars 2012 13:36

Det er ingen seminar i uke 12 (oppgave ble feilaktig lagt ut)

Publisert 14. mars 2012 14:23

Innlevering av obligatorisk øvelsesoppgave skjer ved SV-infosenter mellom kl. 12.00 og 14.00 den 29. mars. Krav til oppgaven finner du her .

Publisert 7. mars 2012 14:32

Det var noen skrivefeil i seminaroppgavene til denne uka, kapittelhenvisningen i de siste oppgavene var feil. Nytt sett er lagt ut.

Publisert 6. mars 2012 14:23

Komplett obligatorisk oppgave er nå lagt ut.

Publisert 17. feb. 2012 12:55

Kryssrettingsoppgavene skal heretter besvares i Fronter før forelesningen. Det blir ikke satt av tid til kryssretting i forelesningen.

Publisert 17. feb. 2012 12:54

Første del av obligatorisk oppgave er lagt ut.

Publisert 10. feb. 2012 17:19

Her finner dere informasjon om innlevering av obligatoriske øvelsesoppgaver ved Økonomisk institutt våren 2012 Oppgaver som ikke følger kravene som er presentert her vil ikke bli vurdert. Frister for ut- og innlevering står også på denne siden. Følg ellers med på beskjeder lagt ut på emnenes semestersider for mer spesifikke datoer og viktig informasjon om obligatorisk aktivitet for det enkelte emne.

Publisert 6. feb. 2012 11:54

Kontaktstudenter Chrishny Joseph , Ginevra Testa .

Publisert 3. feb. 2012 15:15

Repetisjonsoppgavene i Fronter stenges onsdag kl 24:00 i uka etter forelesning.

Publisert 23. jan. 2012 22:36

Fronter vil bli brukt i ECON1500 våren 2012. Dere kan logge dere inn på Fronter på fronter.uio.no, bruk ditt UiO-brukernavn og passord. Det blir gitt en repetisjonsprøve etter hver forelesning. Denne gir poeng til obligatorisk oppgave.

Publisert 23. jan. 2012 22:33

Forelesningene starter kl 8:30 (ikke 8:15). Det blir satt av tid til å rette kryssrettingsoppgaver i en utvidet pause i forelesningen. Husk å ha ta med en skriftlig besvarelse.