Dette emnet er nedlagt

Ny prøve lagt ut på Fronter

Det er nå lagt ut en ny oppgave i fellesrommet til ECON1500 på Fronter. De som ikke har fått godkjent den obligatoriske innleveringsoppgaven må bestå denne prøven med minst 3 riktige svar. De som ikke har fått godkjent obligatorisk innleveringsoppgave har fått epost fra studiekonsulenten med informasjon om dette i dag, 10.04.

For de av dere som har bestått den obligatoriske innleveringsoppgaven er det frivillig å ta prøven - den vil ikke ha noen påvirkning på karakter i emnet.

Prøven ligger tilgjengelig på Fronter frem til onsdag 17. april.

Oppgavetekst til prøven finner dere her: http://www.uio.no/studier/emner/sv/oekonomi/ECON1500/v13/undervisningsmateriale/oblig-utsatt_mc.pdf

Publisert 10. apr. 2013 12:30 - Sist endret 10. apr. 2013 16:35