Dette emnet er nedlagt

Shephards Lemma

Mange av funksjonene vi møter i økonomi er et resultat av maksimering eller minimering. To eksempel er den høyeste nytten en konsument kan oppnå, som en funksjon av priser og inntekt eller den laveste kostnaden som gjør det mulig å nå et nyttenivå, som funksjon av priser og nyttenivå.

Vi skal her se nærmere på en konkret slik funksjon, og vi skal lære et resultat som kalles omhylningsteoremet som gjør det lettere å derivere slike funksjoner. Til slutt skal vi bruke det teoremet til å utlede et resultat som kalles Shephards lemma. 


Last ned mediefil

 

Publisert 12. des. 2012 12:47