Dette emnet er nedlagt

Beskjeder

Publisert 27. apr. 2014 21:40

Lenke til tidligere eksamensoppgaver er nå lagt ut. Noen av disse har også sensorveiledning.

Publisert 11. apr. 2014 16:19

Det er nå lagt ut en ny oppgave i fellesrommet til ECON1500 på Fronter. De som ikke har fått godkjent den obligatoriske innleveringsoppgaven må bestå denne prøven med minst 4 riktige svar. De som ikke har fått godkjent obligatorisk innleveringsoppgave har fått epost fra studiekonsulenten med informasjon om dette i dag, 11.04.

For de av dere som har bestått den obligatoriske innleveringsoppgaven er det frivillig å ta prøven - den vil ikke ha noen påvirkning på karakter i emnet.

Prøven ligger tilgjengelig på Fronter frem til fredag 25. april kl 23:59

Publisert 20. feb. 2014 10:36

Oppgaven legges ut senest 4. mars
Innleveringsfrist 28. mars

(Merk: Makrooppgaven er som i fjor, se Oppgave 1 i obligatorisk oppgave 2013.)

Publisert 11. feb. 2014 14:54

Som jeg lovet dere, har jeg nå svart fullstendig på den oppgaven der jeg begynte å rote. Det jeg misset var at t_0 også hadde en effekt på T gjennom Y, i tillegg til sin direkte effekt.

 

Se under seminaroppgaver for å se min utfylte besvarelse.

 

Espen

Publisert 31. jan. 2014 08:57

Marius Havgar mariuhh@student.matnat.uio.no

Karianne Berg Bratting Kariannebratting@hotmail.com

Publisert 28. jan. 2014 20:45

De er dessverre godt gjemt, men dere finner dem her:

/studier/emner/sv/oekonomi/ECON1500/tidligere-eksamensoppgaver/index.html

Publisert 28. jan. 2014 13:41

Makrodelen av den obligatoriske oppgaven blir som sist år - å leke Sentralbanksjef. Se oppgaven 1 i obligatorisk oppgave på hjemmesiden for 2013 for detaljer. 

http://www.uio.no/studier/emner/sv/oekonomi/ECON1500/v13/oblig1500_v13.pdf

Den fullstendige oppgaven legges ut når mikrodelen også er klar.

Publisert 28. jan. 2014 13:39