Dette emnet er nedlagt

Ny prøve lagt ut på Fronter

Det er nå lagt ut en ny oppgave i fellesrommet til ECON1500 på Fronter. De som ikke har fått godkjent den obligatoriske innleveringsoppgaven må bestå denne prøven med minst 4 riktige svar. De som ikke har fått godkjent obligatorisk innleveringsoppgave har fått epost fra studiekonsulenten med informasjon om dette i dag, 11.04.

For de av dere som har bestått den obligatoriske innleveringsoppgaven er det frivillig å ta prøven - den vil ikke ha noen påvirkning på karakter i emnet.

Prøven ligger tilgjengelig på Fronter frem til fredag 25. april kl 23:59

Publisert 11. apr. 2014 16:19 - Sist endret 11. apr. 2014 16:19