Dette emnet er nedlagt

Forelesningsplan ECON1500 Våren 2014

Uke

Dato

Tema

Video

Pensum   

Foreleser

3

14. jan.

Innledning, problemstillinger, Makro vs Mikro.
Veldig kort om Nasjonalregnskap.
Rasjonalitet.

 

H: 1-2;
SN: 3

KAB

4

21. jan.

Skille mellom konjunkturer og vekst. Keynes-modeller, Finans- og pengepolitikk

Løse enkle Keynesmodeller og tolke multiplikatorer som en rekkesum.

BAG:  1-3, 
H: 1, 3 - 6, 

KAB

5

28. jan.

Arbeidsmarked og likevektsledighet.

Matematisk utledning av Prisvekst

BAG:  7,9, 14.1.
H:  8 

KAB

6

4. febr.

Valuta

Renteparitet; Avkastningen på penger plassert i utlandet. 

BAG 6.1-6.2.

H 9

KAB

7

11. febr.

Preferanser. Nyttemaksimering, Indirekte nytte, Marshalletterspørsel.

Nyttemaksimering med innsettingsmetoden.

SN: 4

JTL

8

18. febr.

Utgiftsminimering, utgiftsfunksjoner og substitusjon.

Konsumentoverskudd

Kostnadsminimering med Lagranges metode.

SN: 4-5

JTL

9

25. feb.

Slutskyligningen. Teknologi

Omhylningsteoremet anvendt til å vise Shepards lemma

SN: 5, 9

JTL

10

4. mars

Profittmaksimering, tilbud og produsentoverskudd

Implisitt derivasjon anvendt til å analysere bedriftens tilbudsfunksjon.

SN: 10-11

JTL

11

11. mars

Markedslikevekt og velferd; Samfunnsøkonomisk overskudd og bytteboks.

 

SN: 12-13

JTL

12

18. mars

Monopol, eksternaliteter og fellsgoder.

 

SN: 14, 19

JTL

13

 

Undervisningsfri uke

     

14

1. apr.

Duopol og Spillteori/Nashlikevekt.

 

SN: 8, 15

JTL

15

8. apr.

Arbeidstilbud,  Intertemporal tilpasning

 

SN: 16-17

JTL

13

 

Påske

     

14

22. apr.

Ingen forelesning

     

18

29. april

Vekst og fremadskuende konsumenter i makro

 

SN: 17, 
BAG 16.1-2; 
H 7, 10, 11

KAB

19

6. mai

Oppsummering

   

KAB & JTL

 

Pensum:

SN: Snyder og Nicholson,

H: Holden, forelesningsnotater 

BAG: Blanchard m.fl 

Publisert 17. des. 2012 11:54 - Sist endret 24. apr. 2014 17:04