Dette emnet er nedlagt

Beskjeder

Publisert 29. juni 2018 17:13

Du finner ditt reusltat i studentweb.

Publisert 26. feb. 2018 15:21

Studiekonsulent holder en kort presentasjon (ca. 15 min) om Inspera og digitale tegning. Dette er ikke obligatorisk, men et tilbud for de som ønsker det.

Sted: Aud. 6, Eilert Sundts hus

Tid: 14:15-14:45

Publisert 31. jan. 2018 13:53

Dette semesteret arrangeres det digital eksamen i dette emnet, på stasjonær data (IKKE på egen bærbar pc).

Du kan finne mer informasjon om hvordan digital eksamen foregår og om systemet Inspera via lenker på emnesiden under "Digital skoleeksamen". Vi anbefaler deg sterkt å se på disse nettsidene, samt å teste Inspera demo, i god tid før eksamen.

Slik gjør du:

  1. Klikk på lenken "Les mer om digital skoleeksamen...
Publisert 21. nov. 2017 18:19

Emnet ECON1500 ble undervist siste gang våren 2017, og siste eksamen avholdes våren 2018. 

Du har kun tilgang til å ta eksamen i ECON1500 denne våren dersom du allerede har bestått den obligaotriske oppgaven våren 2017 eller tidligere. Denne eksamenen arrangeres slik at du kan få en siste mulighet til å ta opp emnet, hvis du ønsker det. 

Det faglige innholdet i ECON1500 blir erstattet i to emner, ECON2220 og ECON1310, som begge undervises første gang våren 2018.

Har du ikke tatt emne ECON1500 våren 2017 eller tidligere? Da skal du ta ECON1310 i stedet..