Dette emnet er nedlagt

Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

1. juni

Eksamensordning

Skriftlig eksamen.

Tid: 15. juni kl. 14:30 (3 timer).

Sted: Sal 3B Silurveien 2

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Kunngjøring av eksamensresultater: 29. juni

Obligatorisk øvelsesoppgave

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 9. apr. 2020 06:27