Beskjeder

Publisert 15. mai 2007 15:26

De som har levert obligatorisk semesteroppgave for annen gang kan nå hente besvarelsen på ekspedisjonskontoret i 12. etg. (ES)

Publisert 11. mai 2007 20:20

Uavhentete besvarelser for 3. innleveringsoppgave (frivillig) kan hentes på ekspedisjonskontoret i 12. etg. (ES)

Publisert 8. mai 2007 15:33

Besvarelsene fra obligatorisk oppgave (innlevering 2) kan nå hentes på ekspedisjonskontoret i 12. etg ES, åpningstid 10.15-11 og 12.15-15. Oppgavene ligger ordnet alfabetisk (forsøksvis) så ikke ødelegg ordningen når dere plukker ut deres egen.

Publisert 24. apr. 2007 14:42

Kontrabeskjed. Se bort fra siste melding om oppgavene til uke 18. Oppgave 3 fra eksamen 2004 vår eksisterer i høyeste grad og skal regnes. Beklager rotet! HG

Publisert 23. apr. 2007 20:27

Rettelse til oppgaveseminaret uke 18: Ved en feiltagelse er det satt opp oppgave 2 og 3 fra eksamen 2004 vår. Bare oppgave 2 skal regnes (oppgave 3 fins ikke!).

Publisert 20. apr. 2007 15:04

NB! Det blir ingen oppgaveseminarer uke 18 (dvs. 30/4, 1/5, 2/5). Løsninger til de oppsatte oppgavene legges ut på nettet i uke 18.

Publisert 26. mars 2007 14:47

Underveisevaluering

Vi oppfordrer alle studenter til å gi en evaluering av emnet. Skjemaet er tilgjengelig her

Publisert 23. mars 2007 18:19

Uavhentete oppgaver fra 1. innlevering kan hentes på ekspedisjonskontoret i 12. etg. (ES)

Publisert 22. mars 2007 14:20

Merk at det ikke blir oppgaveseminarer i første uke etter påske (uke 15). Løsning på oppgavene til uke 15 er lagt ut. NB! Løs oppgavene før du ser på løsningen!!

Publisert 2. mars 2007 18:49

Trykkfeil i oppgave 2 i notatet om risikoaversjon: E(A) skal være 4/3 og ikke 3/4 som det står.

Publisert 26. feb. 2007 11:23

NB! Oppgaveseminaret for gruppene 2 og 3 til Dag Kolsrud, tirsdag 6. mars avlyses. Oppgavene gjennomgås istedet tirsdag 27. mars, samme tid og sted.