Pensum/læringskrav

Pensum

Løvås, G. G: Statistikk for universiteter og høgskoler, 2004: Kap 1-7.2. Universitetsforlaget.

Goldstein, H: Litt om forventet nytte og risikoaversjon, Et tilleggsnotat.

Salg av pensum:

All pensumlitteratur kan kjøpes på Akademika.

Publisert 24. okt. 2006 11:23 - Sist endret 29. jan. 2007 14:51