Beskjeder

Publisert 10. mai 2010 14:47

En oppdatert overspringelsesliste er lagt ut. Eneste endringer er at avsnitt 7.3.7 og 7.3.8 går ut, mens appendiks A1 ("Noen regler om summer") i regresjon-I-notatet er tatt med i pensum.

Publisert 10. mai 2010 14:45

Besvarelser til 3. innleveringsoppgave kan hentes på ekspedisjonskontoret i 12. etg. (ES).

Publisert 5. mai 2010 14:12

Uavhentete besvarelser på obligatorisk oppgave kan hentes på ekspedisjonskontoret 12. etg. ES

Publisert 20. apr. 2010 21:20

Regnefeil på forelesningen 20. april: I eksemplet med sammenslåingen av høydene for mødre og døtre kom jeg i skade for å oppgi feil estimert standardavvik for gjennomsnittet av u-ene (jeg sa 0,8089 mens det skal være 1,61788). Dette gir estimert standardfeil 0,8089 for my-tilde og tilnærmet 95% KI for my: [165,89, 169,07] som bare er 0,35 cm kortere enn intervallet basert bare på døtrenes høyde. Grunnen til den lille forskjellen er nettopp den positive korrelasjonen mellom mors og datters høyde, som innebærer at informasjonsmengden i det sammenslåtte materialet er betydelig mindre enn det dobbelte av informasjonsmengden i døtrenes høyder alene.

Publisert 14. apr. 2010 16:26

Regnefeil i løsningen til oppgavene for uke 14: Svaret på E(Y) til slutt i oppgave 5.20 skal være 98,6 (og ikke 1183,6 som det står).

Publisert 13. apr. 2010 17:05

Kontaktstudent: Rebecca Engebretsen: e.rebecca@hotmail.com

Publisert 9. apr. 2010 21:57

NB! Feil i forelesningsplanen (nå rettet). Uke 15 er regulær undervisningsuke (og ikke slik det det ved en feil sto i forelesningsplanen). Tirsdag 13. april er det altså vanlig forelesning! Og seminarene går som vanlig.

Publisert 24. mars 2010 16:35

1. innlevering: Uavhentete besvarelser kan hentes på ekspedisjonskontoret i 12. etg. (ES)

Publisert 9. mars 2010 20:53

En liten endring til første utgave av "Notat til kapittel 4": En fotnote er lagt til side 15 i notatet.