Regnefeil på forelesningen 20. april: …

Regnefeil på forelesningen 20. april: I eksemplet med sammenslåingen av høydene for mødre og døtre kom jeg i skade for å oppgi feil estimert standardavvik for gjennomsnittet av u-ene (jeg sa 0,8089 mens det skal være 1,61788). Dette gir estimert standardfeil 0,8089 for my-tilde og tilnærmet 95% KI for my: [165,89, 169,07] som bare er 0,35 cm kortere enn intervallet basert bare på døtrenes høyde. Grunnen til den lille forskjellen er nettopp den positive korrelasjonen mellom mors og datters høyde, som innebærer at informasjonsmengden i det sammenslåtte materialet er betydelig mindre enn det dobbelte av informasjonsmengden i døtrenes høyder alene.

Publisert 20. apr. 2010 21:20 - Sist endret 10. mai 2010 15:10