Pensum/læringskrav

Pensum

Løvås, G. G: Statistikk for universiteter og høgskoler, 2004: Kap 1-7.3.8. Universitetsforlaget.

Pensum omfatter også noen utdypende tilleggsnotater som legges ut på nettet etter hvert.

Salg av pensum:

All pensumlitteratur kan kjøpes på Akademika.

Publisert 11. okt. 2011 16:01 - Sist endret 4. nov. 2011 12:00