Pensum/læringskrav

@ = pensum tilgjengelig på internett

Bøker

Imai, K., Quantitative Social Science, 2017. Princeton University Press. ISBN 9780691175461.

@ Yakir, B. Introduction to Statistical Thinking (With R, Without Calculus), 2011 - ebook

Publisert 5. nov. 2018 09:34 - Sist endret 5. nov. 2018 09:34