Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

Pensum

Sydsæter, Knut: Matematisk analyse, Oslo, 2010. Gyldendal Akademisk. Kap. 1.1-1.7, 2.1-2.5, 3.1-3.10, 4.1-4.4, 4.5, 4.7, 5.1-5.12 (til regning med elastisiteter), 7.1- 7.4, 8.4 (frem til "Rekker"), 9.1-9.2, 9.7-9.8, 11.1-11.3, 11.5, 11.6 (frem til og med "Youngs setning"), 11.8. 12.1-12.3 (frem til "En formel for den annenderiverte"), 12.8 (frem til eksempel 2), 12.9 (frem til og med eksempel 2(a)), 12.11, 13.1-13.3, 13.7, 14.1-14.4, 14.6-14.7, App. A: A.1. Avsnitt skrevet med mindre skriftstørrelse kan overspringes. .

For de som har eldre utgaver av Sydsæters lærebok, se pensumoversikten fra tidligere år.

Strøm, S. og J. Vislie: Økonomisk atferd, beslutninger og likevekt: En innføring i analytisk mikroøkonomi, 2008. Universitetsforlaget. kap. 1 - 5.3.3, 5.5 og 6 unntatt avsnitt merket med (*).

Noen studenter kan ha nytte av:

Knut Sydsæter: Elementær algebra og funksjonslære, 1993.

Dag Einar Sommervoll: Mattespettboka, 2009.

Hansen, R. G., Repetisjonskurs i matematikk til makroøkonomi, 2006.

Er du usikker på algebra, spill gjerne spillet "Dragonbox algebra 12+". Det er tilgjengelig for flere ulike plattformer (bl.a. Android, iOS, Windows). Om du runder dette spillet, har du i prinsippet brukt alle de algebraiske manipulasjonene vi vil trenge i kurset.   

Publisert 18. nov. 2013 14:35 - Sist endret 21. nov. 2013 16:14