Dette emnet er nedlagt

Undervisningsplan

Uke /

Dato mandag

Mandag, 12:15-14:00

Onsdag, 14:15-16:00

Fredag, 10:15-12:00

Seminar

Uke 3

13. jan.

KAB – Innledning. Økonomi og matematikk. Liten prøve.

ES – Intensivkurs, kap 1

ES – Intensivkurs, kap 2

Ingen seminar

Uke 4 /

20. jan.

ES – Intensivkurs, kap 3 (minus 3.9 og 3.10)

ES – Intensivkurs, kap 4

KAB – Derivasjon (utdrag av 5.1-5.7)

Ingen seminar

Uke 5 /

27. jan.

KAB – Kjerneregelen. Konvekse og konkave funksjoner (5.8-5.9). Elastisiteter (5.12)

ES – Derivasjon med oppgavegjennomgang

KAB – Maksimum/minimim (én variabel) (9.1-9.2, 9.7-9.8)

Ingen seminar

Uke 6

3. febr.

KAB – Funksjoner av flere variabler, nivåkurver (11.1-11.3, 11.5-11.6)

ES – Repetisjon + plenumsregning: Kjerneregelen, annenderiverte, elastisiteter

KAB – Kjerneregelen for funksjoner av flere variable (11.8, 12.1-12.2)

Seminar 1

Uke 7

10. febr.

KAB – Maksimum/minimum (to variabler), omhyllingsteoremet (13.1-13.3, 13.7)

ES – Repetisjon + plenumsregning: Optimalisering

KAB – Maksimering under bibetingelser (14.1-14.4, 14.7)

Seminar 2

Uke 8

17. febr.

JV – Produsenttilpasning  (1, 2.1-2.2)

ES – Repetisjon + plenumsregning:  Flervariabelanalyse

JV –  Produsent­tilpasning  (2.3),

Ingen Seminar

Uke 9

24. febr.

KAB – Implisitt derivasjon (7.1-7.2, 12.3)

ES – Repetisjon + plenumsregning: Maksimering under bibetingelser

JV   – Produsenttilpasning forts.  (2.4 – 2.5, 3.1 – 3.2)

Seminar 3

Uke 10

3. mars

KAB – Derivasjon inverse funksjoner, differensialer (7.3-7.4, 12.8, 12.9)

ES – Repetisjon + plenumsregning:  Implisitt derivasjon

JV – Produsenttilpasning forts. (3.2 – 3.4)

Seminar 4

Uke 11

10. mars

JV – Produsentens etterspørsel og tilbud (3.5-3.8)

JV – Oppgaveløsing produksjonsteori

JV – Konsumentens budsjettbetingelse,  preferanser og tilpasning (4.1 – 4.3, 4.5)

Seminar 5

Uke 12

17. mars

JV – Konsumenttilpasning (4.6 – 4.9)

 

8/4  JV – Etterspørsel, substitusjons- og inntektsvirkninger (4.10 – 4.11)

Seminar 6

Uke 13

24. mars

JV – Arbeidstilbud (4.13)

JV – Oppgaveløsing konsumentteori

JV-Intertemporal tilpasning (4.15)  

Seminar 7

Uke 14

31. mars

Arbeid med obligatorisk oppgave, innlevering mot slutten av uka

 

 

 

Uke 15

7. april

JV Markeder, skiftanalyse (5.1 – 5.2)

KAB – Eksponential- og logaritmefunksjoner (3.9-3.10, 5.10-5.11)

JV – Markeder, skiftanalyse (5.3, 5.5)

Seminar 8

Uke 16

14. april

Påske

 

 

 

Uke 17

21. april

21/4: 2. Påskedag

KAB – Gjennomgang av obligatorisk oppgave

JV – Markedesmakt (6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4,6.2 - 6.4)

 

Uke 18

28. april

KAB – Oppnøsting av løse ender:  Ligningssystemer (12.11), Summer & Geometriske     rekker (A.1 og  8.4), Hjørneløsninger.

JV – Markedesmakt (6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4,6.2 - 6.4)

 

Seminar 9

Uke 19

5. mai

JV/KAB – Oppsummering

 

 

Seminar 10

Uke 22

Eksamen tirsdag 27. mai

 

 

 

Publisert 12. des. 2013 14:23 - Sist endret 28. apr. 2014 11:45