Jeg tror jeg overdrev stigningen …

Jeg tror jeg overdrev stigningen i kursene på Fannie Mae og Freddie Mac-obligasjoner. Se heller på dette eksempelet for å se hva som skjer med verdien av et fond som eier relativt mye mer Fannie Mae og Freddie Mac enn oljefondet. Dette fondet gikk mandag opp 2%. Dette gjør det tvilsomt om Fannie Mae og Freddie Macobligqasjonene i seg selv steg så mye som 10%.

Publisert 11. sep. 2008 17:30 - Sist endret 9. nov. 2017 09:36