Emnet ECON2310 - Makroøkonomisk analyse …

Emnet ECON2310 - Makroøkonomisk analyse skal gjennomgå en periodisk evaluering høsten 2008. Dette er en evaluering som kommer i tillegg til den underveisevalueringen som allerede skal være gjennomført, og er litt mer omfattende.

Evalueringen skjer via nettskjema som er åpent frem til 15. desember. Det er også spørsmål som vedrører eksamen i denne undersøkelsen, og det kan derfor være lurt å vente til etter skriftlig eksamen med å besvare skjemaet. Du vil finne nettskjema her: Periodisk programevaluering ECON2310. Besvarelsen er anonym.

Publisert 10. nov. 2008 08:33 - Sist endret 23. nov. 2015 10:11