Pensum/læringskrav

Blanchard, O: Macroeconomics, A European Perspective, 2010. Prentice Hall. Kap. 1-10, 14-26.

En serie av forelesningsnotater skrevet av Steinar Holden. Følgende liste gjelder:

Holden, S: Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet,

Holden, S: Arbeidsmarked og likevektsledighet,

Holden, S: AS-AD modellen,

Holden, S: IS-RR modellen: IS-LM med rente som virkemiddel i pengepolitikken,

Finansdepartementet: Norges Offentlige Utrening (NOU), En formell fremstilling av hovedkursteorien,

Kungl. vetenskapsakademien: Finn Kydland and Edward Prescott’s Contribution to Dynamic Macroeconomics: The Time Consistency of Economic Policy and the Driving Forces Behind Business Cycles, Advanced Information on the Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel, 11 October 2004.

SSB: Introduksjon til MODAG, en makroøkonomisk modell for norsk økonomi,

SSB: om konjunkturutviklingen i Økonomiske analyser, Økonomiske analyser, nr 1 inneværende år og Økonomiske analyser 1/06, s.28-29.

Mehlum, H: forelesningsnotater blir tilgjengelig til høsten,

Dokumentutdrag I tillegg vil H. Mehlum hvert semester presentere utdrag fra aktuelle dokumenter. Foreløpig gjelder :

Blanchard, O., ”The Crisis: Basic Mechanisms and Appropriate Policies”., IMF Working Paper, WP/09/80. (utdrag bestemmes senere)

 Blanchard, O, G. Dell'Ariccia, and P. Mauro ”Rethinking Macroeconomic Policy” lenke: http://www.imf.org/external/pubs/ft/spn/2010/spn1003.pdf (utdrag bestemmes senere)

IMF "Greece: Request for Standy-By Arrangement", Country Report No. 10/110. lenke: http://www.imf.org/external/pubs/cat/longres.cfm?sk=23839.0 (utdrag bestemmes senere)

Kredittilsynet ”Tilstanden i kredittmarkedet”, lenke: http://www.finanstilsynet.no/no/Venstremeny/Tilstanden-i-finansmarkedet/ (utdrag bestemmes senere)

Norges Bank, Pengepolitisk Rapport, nr 2 og 3 inneværende år (utdrag bestemmes senere)

Regjeringen, Statsbudsjett og Nasjonalbudsjett inneværende år (utdrag bestemmes senere)

Salg av pensum

Bøker kan kjøpes på Akademika.

Publisert 9. apr. 2010 10:07 - Sist endret 27. aug. 2010 16:38