Beskjeder

Publisert 28. nov. 2013 20:52
Publisert 24. sep. 2013 16:40

Semesteroppgave for ECON2310 ligger nå ute på nett. Du finner lenke til oppgaven inne i forelesningsplanen, her:
http://folk.uio.no/hmehlum/2310h2013/

Frist for innlevering er 8. oktober. Oppgaven er ikke obligatorisk.