Pensum/læringskrav

Blanchard, O: Macroeconomics, A European Perspective, siste utgave. Prentice Hall. Kap. 1-10, 14-26.

En serie av forelesningsnotater skrevet av Steinar Holden. Følgende liste gjelder:

Holden, S: Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet,

Holden, S: Arbeidsmarked og likevektsledighet,

Holden, S: AS-AD modellen,

Holden, S: IS-RR modellen: IS-LM med rente som virkemiddel i pengepolitikken,

Finansdepartementet, Norges Offentlige Utredning (NOU), En formell fremstilling av hovedkursteorien

Kungl. vetenskapsakademien, Finn Kydland and Edward Prescott’s Contribution to Dynamic Macroeconomics: The Time Consistency of Economic Policy and the Driving Forces Behind Business Cycles, Advanced Information on the Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel, 11 October 2004.

Mehlum, H: forelesningsnotater blir tilgjengelig til høsten,

Dokumentutdrag I tillegg vil H. Mehlum hvert semester presentere utdrag fra aktuelle dokumenter. Foreløpig gjelder:

 

Blanchard, O, G. Dell'Ariccia, and P. Mauro Rethinking Macroeconomic Policy (utdrag bestemmes senere)

IMF Country Report (utdrag bestemmes senere)

Finanstilsynet, Finansielt utsyn (utdrag bestemmes senere)

Norges Bank, Pengepolitisk Rapport, nr 2 og 3 inneværende år (utdrag bestemmes senere)

Regjeringen, Statsbudsjett og Nasjonalbudsjett inneværende år (utdrag bestemmes senere)

SSB: Økonomiske analyser, nr 1 inneværende år og 2006. (utdrag bestemmes senere).

Salg av pensum

Bøker kan kjøpes på Akademika.

Publisert 30. mai 2014 14:27 - Sist endret 19. nov. 2018 15:48