Pensum/læringskrav

Holden, S. (2016). Makroøkonomi. Cappelen Damm. ISBN: 9788202474096

 

Finansdepartementet, Norges Offentlige Utredning (NOU), En formell fremstilling av hovedkursteorien

Kungl. vetenskapsakademien, Finn Kydland and Edward Prescott’s Contribution to Dynamic Macroeconomics: The Time Consistency of Economic Policy and the Driving Forces Behind Business Cycles, Advanced Information on the Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel, 11 October 2004.

Mehlum, H: forelesningsnotater blir tilgjengelig til høsten,

Dokumentutdrag I tillegg vil H. Mehlum hvert semester presentere utdrag fra aktuelle dokumenter. Foreløpig gjelder:

 

Blanchard, O, G. Dell'Ariccia, and P. Mauro Rethinking Macroeconomic Policy (utdrag bestemmes senere)

IMF Country Report (utdrag bestemmes senere)

Finanstilsynet, Finansielt utsyn (utdrag bestemmes senere)

Norges Bank, Pengepolitisk Rapport, nr 2 og 3 inneværende år (utdrag bestemmes senere)

Regjeringen, Statsbudsjett og Nasjonalbudsjett inneværende år (utdrag bestemmes senere)

SSB: Økonomiske analyser, nr 1 inneværende år og 2006. (utdrag bestemmes senere).

 

Supplerende lesning

Blanchard, O: Macroeconomics, A European Perspective, siste utgave. Prentice Hall. Kap. 1-10, 14-26.

 

Salg av pensum

Bøker kan kjøpes på Akademika.

Publisert 18. mai 2016 13:39 - Sist endret 19. nov. 2018 15:50