Pensum/læringskrav

@ =  finnes på internett

Bøker

Holden, S. Makroøkonomi, 2016. Oslo: Cappelen Damm akademisk. ISBN: 9788202474096

Artikler

@Finansdepartementet, Norges Offentlige Utredning (NOU), En formell fremstilling av hovedkursteorien

@Kungl. vetenskapsakademien. Finn Kydland and Edward Prescott’s Contribution to Dynamic Macroeconomics: The Time Consistency of Economic Policy and the Driving Forces Behind Business Cycles, 2004(pdf).

Halvor Mehlum vil presentere utdrag fra aktuelle dokumenter:

@Dell'Ariccia, G., Blanchard, O. J. og Mauro, P. Rethinking Macroeconomic Policy, 2010. International Monetary Fund. ISBN: 1589069447. Utdrag bestemmes senere.

@International Monetary Fund. IMF Country Report. Utdrag bestemmes senere.

@Finanstilsynet. Finansielt utsyn. Utdrag bestemmes senere.

@Norges Bank. Pengepolitisk Rapport, nr 2 og 3 inneværende år. Utdrag bestemmes senere.

@Nasjonalbudsjett inneværende år. Utdrag bestemmes senere.

@Statistisk sentralbyrå. Økonomiske analyser inneværende år og 2006. Utdrag bestemmes senere.

Anbefalt lesning

Blanchard, O. Macroeconomics, A European Perspective, 2013. Harlow: Pearson. ISBN: 9780273771685. Kapittel 1-10, 14-26.

Publisert 24. mai 2017 15:17 - Sist endret 24. mai 2017 15:17