Pensum/læringskrav

@ = pensum tilgjengelig på internett

Bøker

Holden, S. Makroøkonomi, 2016. Oslo: Cappelen Damm akademisk. ISBN: 9788202474096. Revisjoner og eventuelle rettelser av kapitler i boken "Makroøkonomi" blir tilgjengelig i løpet av semesteret.

Weil, D. Economic Growth, 2013. Pearsons Education: Harlow. ISBN: 9780273769293, tredje utgave.

Artikler

@ Mehlum, H. Forelesningsnotater som blir tilgjengelig i løpet av semesteret.

@ Solow, R. A Contribution to the Theory of Economic Growth, The Quartely Journal of Economics, 1956, 70:1, side 65-94.

Publisert 30. apr. 2019 11:14 - Sist endret 19. juni 2019 12:32