Dette emnet er nedlagt

Beskjeder

Publisert 16. nov. 2011 12:45

Slider til siste forelesning Oppsummering er nå lagt ut

Publisert 14. nov. 2011 18:36

Notat til forelesning 12 er lagt ut

Publisert 7. nov. 2011 17:02

Notat til forelesning 11 er lagt ut

Publisert 7. nov. 2011 15:34

Data til bruk i Seminar 9, oppgave 1, om oljesektoren, ligger nå ute på emnesiden.

Publisert 2. nov. 2011 12:28

Oppgavetekst til nytt forsøk på obligatorisk oppgave for dere som har fått beskjed om at dere ikke har stått er nå lagt ut. Innleveringsfrist er 9. november.

Publisert 31. okt. 2011 17:19

Notat til forelesning 10 tirsdag 1 november er lagt ut

Publisert 31. okt. 2011 14:18

De obligatoriske øvelsesoppgavene blir utlevert på forelesning tirsdag 1. november. De som ikke hentes da blir lagt på ekspedisjonskontoret i 12. etasje, og kan hentes der i åpningstiden. Dersom du ikke får godkjent første forsøk, vil du få epost om dette. Du vil der få beskrevet hvordan du leverer inn nytt forsøk. Du vil ikke ha anledning til å levere et nytt forsøk dersom du ikke leverte noe i første runde. Gjennomgang av oppgaven skjer på seminarene i uke 44.

Publisert 31. okt. 2011 13:02

Forelesningsplan for resten av semesteret: 1 november: Skjermet og konkurranseutsatt virksomhet NO 4 8 november: Effektivitet W 10 15 november: Vekst og næringsstruktur over tid LJ, BV 1 og 6 22 november: Oppsummering

Publisert 28. okt. 2011 16:31

Semesteroppgaven vil bli gjennomgått på seminar 8 på alle seminargrupper. Rettede besvarelser kan hentes på ekspedisjonskontoret i 12 etasje. Beskjed om når vil bli gitt så snart som mulig.

Publisert 20. okt. 2011 13:21

Den innleverte obligatoriske oppgaven vil bli gjennomgått og levert tilbake i uke 44. Du vil få et nytt forsøk dersom du stryker, men kun dersom du leverte en oppgave nå i første runde.

Publisert 19. okt. 2011 17:32

Forelesning tirsdag 25 oktober blir på stoffet kap 5 i Norman/Orvedal og kap 4-5 i Bævre/Vislie, Tore Nilssen forelesr

Publisert 18. okt. 2011 13:09

Beklager så meget at det ikke kom noen foreleser i dag 18 oktober 1015-1200. Dette beror på en misforståelse mellom Tore Nilssen og meg. Foreleser for neste tirsdag vil bli ordnet så snart som mulig. Jeg vil ta opp med seminarlederne hva som skal skje på seminarene neste uke, men regner med at disse fortsetter som normalt. Finn R Førsund

Publisert 4. okt. 2011 17:06

Den obligatoriske øvelsesoppgaven er nå lagt ut her på emnesiden. Husk at dere også SKAL legge ved erklæringsskjema angående fusk og konsekvenser av fusk, og sette inn en egen forside forrest i oppgaven. Disse dokumentene finnes som nedlasting her på emnesiden. Dere leverer oppgaven senest mandag 17. oktober mellom kl. 12.00 og 13.00 nede ved SV-infosenter. Det er også lov å levere før dette på ekspedisjonskontoret i 12. etasje ES. Har dere spørsmål eller avtaler som må gjøres i forhold til det administrative med å levere oppgaven, beregn god tid i forkant. Administrasjonen ved instituttet er bortreist mellom den 7. og 12. oktober. Lykke til!

Publisert 30. sep. 2011 17:37

Oppgave til seminar nr. 5 er nå lagt ut

Publisert 22. sep. 2011 19:56

Tore Nilssen tar over forelesningene tirsdag 27 september og tirsdag 4 oktober (Uke 41 er undervisningsfri uke). Den 27 foreleses det over kapittel 1 og 2 i Norman og Ovredal (2010).

Publisert 21. sep. 2011 16:49

Seminargruppe 5 (Kristen Lund): All seminarundervisning flyttet til rom 1220, Eilert Sundt. Samme dag&klokkeslett som tidligere

Publisert 20. sep. 2011 18:07

Seminaroppgaver til seminar 4 er oppgavene til Chapter 8 i Weil-boka

Publisert 20. sep. 2011 18:05

Appendikset til Weil Chapter 8 s.239-243 kan overspringes som pensum som er eksamensrelevant.

Publisert 19. sep. 2011 12:46

Notat til forelesning 5 er lagt ut

Publisert 16. sep. 2011 11:26

Seminaroppgaver til seminar 3, Weil (2009): Oppgave 1,2,10, til Chapter 6,oppgavene til Chapter 7 (behøver ikke regne ut alle tall, det viktigste er hvordan du foreslår det skal regnes ut)

Publisert 15. sep. 2011 15:58

Frister for ut- og innlevering av obligatorisk øvelsesoppgave er nå lagt ut her på emnesiden.

Publisert 14. sep. 2011 13:26

Et nytt notat til forelesning 3 er lagt ut med formler rettet for trykkfeil

Publisert 12. sep. 2011 20:16

Kristen Lund: Til studentene som følger Seminar 5, mandager 10-12 i GSH Undervisningsrom 2: Til neste gang - mandag 19.9 - gjennomgår vi oppgave 10 fra kapittel 6, samt oppgave 1 (sumarisk), 3, 5, 6 fra kapittel 7. Oppgave 4 og 7 blir gjennomgått hviss vi får tid. Husk at dere alltid kan anta alfa = 1/3 i disse oppgavene. Kristen.

Publisert 12. sep. 2011 13:49

NB! husk at forelesning 3 og forelesning 4 blir holdt tirsdag 13 kl 0915 - 1200

Publisert 12. sep. 2011 13:48

Notat til forelesning 4 er lagt ut