Dette emnet er nedlagt

De obligatoriske øvelsesoppgavene blir utlevert …

De obligatoriske øvelsesoppgavene blir utlevert på forelesning tirsdag 1. november. De som ikke hentes da blir lagt på ekspedisjonskontoret i 12. etasje, og kan hentes der i åpningstiden. Dersom du ikke får godkjent første forsøk, vil du få epost om dette. Du vil der få beskrevet hvordan du leverer inn nytt forsøk. Du vil ikke ha anledning til å levere et nytt forsøk dersom du ikke leverte noe i første runde. Gjennomgang av oppgaven skjer på seminarene i uke 44.

Publisert 31. okt. 2011 14:18 - Sist endret 16. nov. 2011 12:45