Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

Norman, V. D og Orvedal, L: En liten, åpen økonomi, 2010. Gyldendal akademiske. Kap. 1-5.

Weil, D. N: Economic Growth (second edition), 2009. Addison-Wesley. Kap. 1 - 4, 6 - 11 (4.4 er kursorisk).

Bævre, K. og Vislie, J. 2007. Næringsstruktur, internasjonal handel og vekst

Johansen, L. 1958. Forholdet mellom næringene under økonomisk vekst: En litteraturoversikt. Statsøkonomisk Tidsskrift 72(2), pp. 95-118

Publisert 5. apr. 2011 10:23 - Sist endret 31. mai 2011 17:23