Dette emnet er nedlagt

Beskjeder

Publisert 19. nov. 2012 23:46

Seminarlederne har i løpet av de siste par dagene lagt ut flere notater på Fronter -- gå inn på fellesrommet til ECON2915 i Fronter (les også beskjedfeltet der).

Publisert 19. nov. 2012 10:31

Kapittel 4 (hele) og figuren med fire kvadranter i kapittel 5 i Bævre og Vislie er ikke obligatorisk pensum.

Publisert 16. nov. 2012 17:39

Slider med oppsummering er lagt ut

Publisert 9. nov. 2012 18:04

Notat til forelesning 12 er lagt ut

Publisert 3. nov. 2012 16:45

Notat til forelesning 11 er lagt ut

Publisert 1. nov. 2012 13:24

Semesteroppgaven vil bli gjennomgått på seminar 9.

Publisert 26. okt. 2012 18:17

Notat til forelesning 10 er lagt ut

Publisert 25. okt. 2012 17:25

Gå inn på FRONTERtirsdag 30.oktober for resultat på besvarelsen av den obligatoriske oppgaven. Dersom du ikke består oppgaven, vil du få epost om dette samme dag, med ny oppgave og frist for levering av denne.

Publisert 19. okt. 2012 19:38

Forelesning 9 er nå lagt ut

Publisert 16. okt. 2012 16:21

NB! Rettelse til forrige beskjed: Alle seminarene usettes 1 uke fra og med NESTE uke

Publisert 16. okt. 2012 16:17

Alle seminarer forskyves med 1 uke (utsettes en uke)fra og med denne uke for å få bedre samsvar mellom det stoffet som foreleses og seminaroppgavene

Publisert 12. okt. 2012 17:42

Notat til forelesning 8 er lagt ut

Publisert 1. okt. 2012 12:54

Husk at den obligatoriske oppgaven skal inneholde en egen forside og et erklæringsskjema når den leveres. Oppgaven skal leveres i Fronter. Les ellers informasjon om den obligatoriske oppgaven her

Publisert 28. sep. 2012 14:10

Den obligatoriske oppgaven ligger nå ute på emnesiden!

Publisert 24. sep. 2012 10:47

Kan dere disse regnereglene? Jeg anbefaler alle å sjekke om alle disse regnereglene sitter! Fasit finnes her, men ta testen før dere ser på fasiten.

Publisert 24. sep. 2012 10:46

NB! Jeg har korrigert skrivefeil i notatene til tredje forelesning. Se siden "endring i kapitalbeholdningen(...)". Se tredje linje med ligninger. (Sjekk notatene dere har printet ut opp mot notatene som ligger på nettsiden nå.)

Publisert 24. sep. 2012 10:22

NB! Jeg har korrigert skrivefeil i notatene til femte forelesning. Se siden "en modifisert teknologi-produksjonsfunksjon": her skal det stå at "(Â er konstant)". Videre: se siden FØR "permanente og midlertidige virkninger..." og siden FØR "teknologi-overføringer mellom land..." i notatene. I begge tilfeller skal det stå "produktivitetsvekstrate" i punkt 2. (Sjekk notatene dere har printet ut opp mot notatene som ligger på nettsiden nå.)

Publisert 21. sep. 2012 22:43

Notater til sjette forelesning mandag 24.september ligger ute. Husk å ta med både figurer/tabeller til kapittel 10 (dvs enten Weil-boka eller utskrifter fra nettressursene til Weil) og forelesningsnotater på forelesningen. Det blir en repetisjon av bl.a. Solow-modellen på tavla.

Publisert 17. sep. 2012 10:26

En beskjed til seminargruppe 2: Seminaret mandag 5.november kolliderer med ECON2310-turen til Norges Bank, ny seminartid den dagen er derfor kl.08:15-10:00. Samme seminarrom som før. Seminartidene før/etter mandag 5.november er som vanlig.

Publisert 13. sep. 2012 20:13

Notater til femte forelesning mandag 17.september ligger ute. Husk å ta med både figurer/tabeller til kapittel 8 og kapittel 9 (dvs enten Weil-boka eller utskrifter fra nettressursene til Weil) og forelesningsnotater på forelesningen. Appendikset til kapittel 8 er ikke eksamensrelevant.

Publisert 13. sep. 2012 18:13

Jeg møter kontaktstudentene, Tom (tcneksta@student.sv.uio.no) og Ida (idahenn@student.sv.uio.no) onsdag morgen. Ta kontakt med dem innen tirsdag ettermiddag (18.sept) dersom dere vil gi tilbakemeldinger om forelesningene, disse vil behandles anonymt av kontaktstudentene. -Ingrid-

Publisert 13. sep. 2012 11:25

NB! Jeg har korrigert skrivefeil i notatene til fjerde forelesning (jeg pekte på disse også på forelesning). Endringene gjelder hhv siden "endring i k over tid ..." og siden "kvantitative prediksjoner ..." i notatene.

Publisert 7. sep. 2012 22:07

Notater til fjerde forelesning mandag 10.september ligger ute. Husk å ta med både figurer/tabeller til kapittel 6 og kapittel 7 (dvs enten Weil-boka eller utskrifter fra nettressursene til Weil) og forelesningsnotater på forelesningen.

Publisert 3. sep. 2012 17:37

OBLIGATORISK OPPGAVE Innlevering, via Fronter, 15. oktober. Oppgaven blir lagt ut på emnesiden fredag 28.september Les viktig informasjon om den obligatoriske oppgaven her

Publisert 3. sep. 2012 15:36

Det har skjedd endringer/omrokkeringer i seminaroppgavene f.o.m. femte seminaruke. Sjekk at dere har nyeste utgave (det er ingen endringer i oppgavene til de første fire seminarene).