Dette emnet er nedlagt

Resultater på obligatorisk innleveringsoppgave nå tilgjengelig i Fronter

Du vil nå kunne finne tilbakemeldingene på oppgaven din inne i Fronter.

For å se vurderingen av besvarelsen må du gå inn i ditt seminarrom i Fronter og finn besvarelsen din inne i innleveringsmappa. Klikk på pila ved siden av besvarelsen, og velg "kommentar" i nedtrekksmenyen. Her skal du kunne finne tilbakemeldingene fra sensor, og kunne se om oppgaven er godkjent eller ikke godkjent.

Studenter som ikke har fått godkjent den obligatoriske innleveringen har fått epost fra studiekonsulent i dag med beskjed om nytt forsøk. Det nye forsøket har frist førstkommende fredag, 1. november kl. 15:00, og skal leveres i en egen innleveringsmappe i seminarrom i Fronter.

Publisert 28. okt. 2013 14:52