Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

Norman, V. D og Orvedal, L: En liten, åpen økonomi, 2010. Gyldendal akademiske. Kap. 1-5.

Weil, D. N: Economic Growth (third edition), 2012. Pearson. Kap. 1 - 4 (untatt 4.4) og kap. 6 - 12 (untatt appendix til kap. 8).

Bævre, K. og Vislie, J. 2007, Notat. Næringsstruktur, internasjonal handel og vekst

 

Publisert 21. juni 2013 07:22 - Sist endret 21. juni 2013 07:22