Pensum/læringskrav

Frisch, R: Troen på Nøkken, Universitetsforlaget, 1995. Kap. 2 og 3.

Haavelmo, T: Økonomi, individ og samfunn, Universitetsforlaget, 1993. Kap 1, 2 og 9.

Leif Johansen: Opptakt til Sosialøkonomien, 1983. Universitetsforlaget.

Perspektivmeldingen 2009 - St.meld. nr. 9 - utvalgte deler relevant for seminarene: Perspektivmeldingen 2009.

Økonomisk Utsyn for 2010: Statistisk sentralbyrå (utvalgte deler av relevans for seminarene, kommer i mars).

Kåre P. Hagen: Fra analyse til beslutning – samfunnsøkonomisk lønnsomhetsvurdering, NTNU. s. 291 - 307.

Publisert 1. okt. 2010 09:45 - Sist endret 23. nov. 2015 10:06