Beskjeder

Publisert 25. apr. 2012 13:26

Oppgave til dem som ikke fikk den andre obligatoriske innleveringen godkjent, er nå lagt ut under "Felles innleveringsoppgaver" - samme regler gjelder som tidligere. Frist 4.mai kl. 2359.

Publisert 17. apr. 2012 17:19

Tirsdag den 24.april kl. 1215 - 1400, vil Helle Stensbak, sjeføkonom i YS, forelese om: "Å oversette teori for forhandlerne i lønnsoppgjøret: Fra hovedkursteorien til Frontfagsmodellen."

Publisert 17. apr. 2012 11:14

Hyllands seminar legges ned med øyeblikkelig virkning. Seminardeltakerne vil få valget mellom å avslutte semesteret på de to andre gruppene, med tilhørende plikt til, for dem som ennå ikke har oppfylt "presentasjosnplikten", å gi en presentasjon av en av de gjenværende oppgavene. Vi tar omfordelingen på på dagens forelesning.

Publisert 17. apr. 2012 11:10

Den andre obligatoriske oppgaven blir levert ut idag på forelesningen (Hyllands og Førsunds seminargruppe), mens besvarelsene fra Pedersens gruppe kan lastes ned fra Fronter. Jon Vislie har rettet besvarelsene for Hylland - det er kommentarer og "godkjenningsstempel" i Fronter - under koomentarfeltet. Det vil også bli en gjennomgang idag. Når det gjelder den første obligatoriske innleveringen levert inn til Hyllands seminar, har vi ikke klart å få den rettet i løpet av påsken - som lovet. Imidlertid vil Pedersen og Førsund rette disse i løpet av uka.

Publisert 29. mars 2012 19:58

Den første obligatoriske innleveringen levert av deltakerene på Hyllands seminar, vil bli rettet i løpet av påsken. Beklager forsinkelsen.

Publisert 21. mars 2012 16:24

Presentasjonen til Ida Wolden Bache (Handelsbanken) er lagt ut under "Forelesningsnotater".

Publisert 20. mars 2012 16:21

Obligatorisk oppgave: Dere skal legge ved et erklæringsskjema angående fusk og konsekvenser av fusk. Skjemaet er å finne på denne siden . Oppgaven skal leveres i Fronter i innleveringsmappen for oppgave to. Husk at dere går inn i Fronterrommet for seminaret dere er påmeldt!

Publisert 20. mars 2012 11:46

Andre obligatoriske innlevering er lagt ut under "Felles innleveringsoppgaver". Innleveringsfrist er den 30. mars kl. 2359, på Fronter. Gjennomgang og tilbakemelding blir den 17.april i forelesningstiden.

Publisert 20. mars 2012 11:45

Presentasjonen til Margrethe Kvarenes (Språkrådet) er lagt ut under "Forelesningsnotater".

Publisert 7. mars 2012 12:48

Foilene til Torbjørn Eikas forelesning den 6/3, er lagt ut under "Forelesningsnotater". (Her finner dere også en lenke til "Økonomisk Utsyn".)

Publisert 27. feb. 2012 18:00

Foilene til Øystein Bieltvedt Skeies forelesning i morgen - gjennomgang av den første obligatoriske innleveringen - er nå lagt ut under "Forelesningsnotater".

Publisert 9. feb. 2012 16:44

Dette for å gjøre det krystallklart: For 4.semesterstudenter på det 5-årige studiet ("profesjonsstudiet"), er ECON 3010 obligatorisk fra og med 2012. Det betyr at enhver må ha minst en selvstendig (på egen hånd) seminarpresentasjon (eller to om en deler med en annen). I tillegg må to obligatoriske innleveringer være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Vi forventer at en går på alle seminarer og forelesninger. For Bachelorstudenter i 6.semester er emnet ennå ikke obligatorisk, men for å få det godkjent som et emne, må de samme kravene om innleveringer, deltakelse og presentasjoner nevnt over, være oppfylt. (Se forøvrig notatet "Obligatoriske innleveringer våren 2010" på emnesiden.)

Publisert 6. feb. 2012 15:31

"Foilene" til Tveitereids forelesning er nå tilgjengelig under "Forelesningsnotater".

Publisert 6. feb. 2012 12:44

Vi minner om forelesningen til Sigurd Tveitereid (OED) om "Aktuelle energispørsmål" i morgen kl. 1215 - 1400 i aud 4.

Publisert 2. feb. 2012 16:33

Oppgaveteksten til første felles og obligatoriske innleveringsoppgave er nå lagt ut på den åpne emnesiden (under felles innleveringsoppgaver). Innleveringsfrist er 10.februar kl. 2359, på Fronter. Oppgaven er en problemstilling utarbeidet i Finansdepartmeentet, og din besvarelse skal være et tenkt svar til finansministeren. Den vil bli gjennomgått den 28.februar.

Publisert 30. jan. 2012 16:11

Bytte av seminargruppe: Fristen for å søke bytte av seminargruppe gikk ut fredag 27. januar. Søknadene er nå behandlet, og du vil kunne se om du er på samme eller ny gruppe i studentweb.

Publisert 30. jan. 2012 15:36

"Slidene" til Holmøys forelesning i morgen, tirsdag den 31.januar, er lagt ut under "forelesningsnotater".

Publisert 24. jan. 2012 14:51

Litt bakgrunnsmateriale for Holmøys forelesning den 31.januar, kan en finne i "Perspektivmeldingen" (2009) på pensumlista; se spesielt avsnittene 4.1 - 4.4, 5.1 - 5.3, 7.1 - 7.4, og kap. 9. (Her betyr 4.1 - 4.4, alle avsnittene 4.1, 4.2, 4.3 og 4.4.)

Publisert 24. jan. 2012 14:37

Til seminargang 2 (uke 6 med innlevering på Fronter seinest mandag den 6.februar kl. 1500) skal følgende levere inn besvarelse: Seminar 1: Harald Støen Høyem og Andreas Opsal Oftedal (sammen). Seminar 2: Irina Alexeeva. Seminar 3: Ingrid Ødegaard Notø og Kine Pedersen (sammen). (Siden dette også er den uka den første obligatoriske oppgaven skal fullføres, er det kun én besvarelse som presenteres på første seminar.) I uke 5 vil seminarlederne selv presentere besvarelser på seminaroppgave 1.

Publisert 20. jan. 2012 17:01

Under "Forelesningsplan, seminaroppgaver m.m." er det lagt ut et notat om "Obligatorisk innlevering - (mapper)" som dere må sette dere inn i. Her er det viktig informasjon om krav for å få gå opp til eksamen. I tillegg er det lagt ut en liste over seminaroppgavene som skal besvares til hver uke. Fordelingen av oppgaver skjer i pausen på forelesningen tirsdag den 24.januar, og på første seminar i uke 5. (De som vil besvare oppgave i uke 6, må få den tildelt førstkommende tirsdag.)

Publisert 20. jan. 2012 15:52

Det er lagt ut tre notater til forelesning 2 v/D Lund, tirsdag 24. januar. Det er en del om utforming av besvarelser, en del om Fronter og en del om å lage figurer og formler i Word. De tre vil bli gjennomgått i denne rekkefølgen. Studenter som mener at de kjenner Word og evt. Fronter godt nok fra før, kan gjerne forlate forelesningen etter andre del (evt. etter første del).

Publisert 17. jan. 2012 11:54

Det er lagt ut "slider" til von der Fehrs forelesning idag, under forelesningsnotater. Nå skulle den endelig være nedlastbar!

Publisert 10. jan. 2012 11:38

En plan for forelesningene i dette emnet er nå lagt ut. Forelesningene starter tirsdag 17.januar; kl. 1215 - 1400 i aud. 4. Første foreleser er professor Nils Henrik von der Fehr, som vil gi en illustrasjon på en "typisk" problemstilling studentene vil kunne møte i dette emnet.

Publisert 9. jan. 2012 10:50

Velkommen til ECON 3010 denne våren. Det vil bli lagt ut et endelig program for forelesninger (hver tirsdag i aud 4 kl. 1215 - 1400), med oppstart tirsdag 17.januar. Seminarene starter opp i uke 5 (som starter med 30.januar). Den første seminaroppgaven vil bli gjennomgått av seminarleder - imidlertid er det forventet at alle tenker gjennom problemstillingen. De øvrige seminaroppgavene vil bli fordelt mellom studentene på hver av de tre gruppene på forelesningen den 24.januar. (Husk at hver student skal ha minst en selvstendig seminarinnlevering/gjennomgang - en innlevering sammen med en annen teller som en halv individuell innlevering.) Hver student må også sette seg inn i krav og læringsmål.