Hyllands seminar legges ned med …

Hyllands seminar legges ned med øyeblikkelig virkning. Seminardeltakerne vil få valget mellom å avslutte semesteret på de to andre gruppene, med tilhørende plikt til, for dem som ennå ikke har oppfylt "presentasjosnplikten", å gi en presentasjon av en av de gjenværende oppgavene. Vi tar omfordelingen på på dagens forelesning.

Publisert 17. apr. 2012 11:14 - Sist endret 14. mai 2012 13:02