Beskjeder

Publisert 7. mai 2015 14:49

Resultater fra obligatoriske oppgave 2 (nytt forsøk) blir tilgjengelig i Fronter nå.
 

Kommentarer til besvarelsen finner du på følgende måte: klikk på pila ved siden av besvarelsen din i Fronter, og velg "kommentar" i nedtrekksmenyen. Da skal du få opp et felt med kommentarer til oppgaven. 

Publisert 23. apr. 2015 15:37

Resultater fra den obligatoriske innleveringsoppgaven (2) blir tilgjengelig i Fronter fredag 24.april. Studenter som ikke har fått godkjent obligatorisk øvelsesoppgave vil få en epost med beskjed om ny prøve i løpet av dagen.

Kommentarer til besvarelsen finner du på følgende måte: klikk på pila ved siden av besvarelsen din i Fronter, og velg "kommentar" i nedtrekksmenyen. Da skal du få opp et felt med kommentarer til oppgaven.

Dersom seminarleder har rettet oppgavene fysisk vil du få utdelt tilbakemeldingene sammen med oppgaven på ditt seminar.

Publisert 17. apr. 2015 10:26

Lysark til dagens forelesning er lagt ut under "Undervisningsmateriell".

Publisert 10. apr. 2015 10:50

Lysark til dagens forelesning er nå tilgjengelig under "Undervisningsmateriell".

Publisert 26. mars 2015 09:33

Du finner oppgaven på semestersiden. Frist for innlevering er 13. april.

Oppgaven skal leveres på Fronter.

Publisert 23. mars 2015 10:01

Det blir ikke seminar torsdag 30. april. I stedet blir det et dobbelt seminar uken etter, 7. mai kl 16.15 - 20.00.

 

Timeplanen er oppdatert.

Publisert 20. mars 2015 10:03

Studenter som ikke har fått godkjent obligatorisk øvelsesoppgave vil få en epost med beskjed om ny oppgave i løpet av dagen i dag.

Kommentarer til besvarelsen finner du på følgende måte: klikk på pila ved siden av besvarelsen din i Fronter, og velg "kommentar" i nedtrekksmenyen. Da skal du få opp et felt med kommentarer til oppgaven. Eventuelt i en egen pdf.fil lagret under oppgaven.

Dersom seminarleder har rettet oppgavene fysisk vil du få utdelt tilbakemeldingene sammen med oppgaven på seminaret.

Seminar1: Grunnet en teknisk feil i fronter-rommet til seminar 1, vil deltakerne få tilbakemelding på oppgaven per e-post i løpet av dagen (student e-postadressen).

Det blir gjennomgang av den obligatoriske oppgaven på forelesning i dag (20. mars).

 

 

 

Publisert 13. mars 2015 12:16

Lysark til dagens forelesning om "Økonomisk Utsyn", ved Torbjørn Eika er nå lagt ut under "undervisningsmateriell".

Publisert 5. mars 2015 14:52

Det ligger et notat for forelesningen i morgen "Om det norske kraftsystemet" under "Undervisningsmateriell".

Publisert 3. mars 2015 11:00

Det blir ikke seminar torsdag 5 mars. I stedet blir det et dobbelt seminar uken etter (torsdag 12. mars), fra 16.15 - 20.00.

Timeplanen er oppdatert.

Publisert 26. feb. 2015 11:47

Lysark til Ådne Cappelens forelesning fredag den 27.februar om "Virkninger på norsk økonomi av et stort oljeprisfall", er nå tilgjengelig under "Undervisningsmateriell".

Publisert 18. feb. 2015 10:08

Viktig beskjed fra Karine: Den 25.02 er tidspunktet for seminargruppe 2, som vanligvis møtes kl. onsdager 10:15, FLYTTET til samme dag kl. 08:15 på rom 201 i Harriet Holters hus. Det er altså IKKE det vanlige rommet. Årsaken er kollisjon med sentralbanksjefens årstale til studentene.

Publisert 13. feb. 2015 10:32

Lysarkene til Erling Holmøys forelesning om "Produktivitet" den 13.februar er lagt ut under "Undervisningsmateriell".

 

Publisert 13. feb. 2015 10:01

Oppgaven til den 1.obligatoriske innlevering vil bli lagt ut under "Obligatoriske øvelsesoppgaver" om kort tid. Fristen for innlevering på Fronter er den 23.februar kl. 23.59. (Se notat fra Diderik Lunds forelesning om formen på besvarelsen.) Lykke til!

Publisert 11. feb. 2015 12:21

Lysarkene fra Torun Rekstens forelesning fredag 6/2 finner dere om kort tid på fellesrommet på Fronter.

Publisert 30. jan. 2015 15:21

Det var en feil på s. 4 i forelesningsnotatet 30.01.15.  Innleveringsfristen for seminarmøte nr. 2 (alle grupper) skal være 9. februar, ikke 2. februar. -DL

Publisert 30. jan. 2015 13:50

Aud 2 vil bli brukt til doktordisputas fredag den 6.februar mellom kl. 1415 og 16. Vi må derfor bytte auditorium og skal være i AUD 3.

Publisert 20. jan. 2015 15:01

Hver og en av dere vil i Fronter finne hvilket seminar dere har fått tildelt plass på.

Videre er det lagt ut, på Fellesrommet, en oversikt over seminaroppgaver, forelesningsplan og en besvarelse til det første seminaret i uke 6.

På førstkommende forelesning,fredag den 23.januar, vil de som vil/skal levere inn til Seminargang 2, bli bedt om å melde seg. Fordelingen av de øvrige oppgavene vil skje på de enkelte seminarene.