Resultat på obligatorisk oppgave 2 publiseres fredag 24.april

Resultater fra den obligatoriske innleveringsoppgaven (2) blir tilgjengelig i Fronter fredag 24.april. Studenter som ikke har fått godkjent obligatorisk øvelsesoppgave vil få en epost med beskjed om ny prøve i løpet av dagen.

Kommentarer til besvarelsen finner du på følgende måte: klikk på pila ved siden av besvarelsen din i Fronter, og velg "kommentar" i nedtrekksmenyen. Da skal du få opp et felt med kommentarer til oppgaven.

Dersom seminarleder har rettet oppgavene fysisk vil du få utdelt tilbakemeldingene sammen med oppgaven på ditt seminar.

Publisert 23. apr. 2015 15:37 - Sist endret 23. apr. 2015 15:37