Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

29. april

Eksamensordning

Hjemmeksamen.

Utlevering av oppgaven: 13. mai kl. 08:00

Innleveringsfrist: 15. mai kl. 17:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Kunngjøring av eksamensresultater: 9. juni

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 20. sep. 2020 10:57