Pensum/læringskrav – Våren 2020

Se detaljert pensumliste i Leganto

Detaljert informasjon om bøker og artikler finner du i det digitale pensumlistesystemet Leganto:

  • se hvilke kapitler og sidetall som er pensum
  • få direkte tilgang til digitalt pensum
  • se tilgjengelighet på biblioteket

Bøker

Skrive for å lære : skriving i høyere utdanning Dysthe, Olga (2010). Oslo: Abstrakt, 224 s.
Markeder, ressurser og fordeling : artikler i anvendt økonomi (c1998). Oslo: Ad notam Gyldendal, 352 s.

Online artikler

Hagen, K. P. Fra analyse til beslutning - Samfunnsøkonomisk lønnsomhetsvurdering, 2006 i Sunnevåg, K.J. (red.): Beslutninger på svakt informasjonsgrunnlag: Tilnærming og utfordringer i prosjekters tidlig fase, Concept Rapport nr. 17, NTNU, s. 291-307. Kjell J. Sunnevåg 2007
Sist hentet fra Leganto 1. okt. 2020 10:15