Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

26. april

Eksamensordning

Hjemmeksamen.

Utlevering av oppgaven: 10. mai kl. 08:00

Innleveringsfrist: 12. mai kl. 17:00

Sted: Digital innlevering Inspera

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Kunngjøring av eksamensresultater: 2. juni

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 23. jan. 2022 05:26