Eksamen: Tid og sted

Eksamensordning

Rapport.

Utlevering av oppgaven: 9. desember kl. 12:00

Innleveringsfrist: 16. desember kl. 12:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Kunngjøring av eksamensresultater: 17. desember

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 21. jan. 2021 01:13