Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

Doble koder: Ett og samme emne har i noen tilfeller to koder: en 3000-kode (for bruk i bachelorgraden) og en 4000-kode (for bruk i mastergraden). Her velger du selv den kode som passer for ditt studieløp.

 

Pensum:

H. Varian Intermediate Microeconomics (6. utg., 2002); Kap. 30, 31, 32 ( 2 – 4), 33, 35

K.P. Hagen Økonomisk politikk og samfunnsøkonomisklønnsomhet Cappelen, 2000, del I og II

J. Vislie Forelesninger i Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og økonomisk politikk notater lagt ut på emnesiden til ECON 3610

Publisert 4. mai 2004 12:04 - Sist endret 4. mai 2004 12:08