Kontaktinformasjon

Studieadministrasjon

Økonomisk Institutt

Besøksadresse: 
Moltke Moesvei 31, Eilert Sundts hus, 12 etg.

Ekspedisjonstid: 
10.15-11.00 og 12.15-15.00

Postadresse: 
Postboks 1095 Blindern
0317 Oslo

Telefon: 22 85 51 27
Faks: 22 85 50 35
E-post: 
Web: http://www.sv.uio.no/econ/

Kontaktpersoner

NavnTreffetidMerknad
Geir B. Asheim  (kontaktinformasjon) By appointment 
Kjell Arne Brekke  (kontaktinformasjon) By appointment 
Karine Nyborg  (kontaktinformasjon) By appointment 
Published Apr. 4, 2009 9:45 AM - Last modified Aug. 13, 2009 3:15 PM