Dette emnet er nedlagt

Semesterside for ECON4610 - Høst 2004

Informasjon knyttet til emnet Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og økonomisk politikk finner du på semestersiden til ECON3610

Studenter som tar dette emnet som en del av masterprogrammet bruker koden ECON4610, mens studenter som tar dette emnet i bachelorgraden bruker koden ECON3610.

7. mai 2004 02:00