Dette emnet er nedlagt

Semesterside for ECON4610 - Høst 2005

Informasjon knyttet til emnet Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og økonomisk politikk finner du på semestersiden til ECON3610

Studenter som tar dette emnet som en del av det toårige masterprogrammet bruker koden ECON4610 ved registrering til undervisning og eksamen, mens studenter som tar dette emnet i bachelorprogrammet eller det femårige masterprogrammet bruker koden ECON3610.

29. apr. 2005 02:00