Dette emnet er nedlagt

Semesterside for ECON4610 - Høst 2006

Den obligatoriske øvelsesoppgaven er lagt ut på emnesiden til ECON 3610. (Forøvrig legges alle beskjeder, for alle studenter - også de som er registrert på 4610 - på emnesiden for ECON 3610.)

29. sep. 2006 11:12