Due to bad weather in the U.S. andcanceled flights,the grades for ECON5300/9300 hasnotreachedusin time.They willbe publishedas soon as theyarrive.
Jan. 7, 2014 9:12 AM

Forelesning tirsdag 19. november kl. 16:15 er flyttet til onsdag 20. november kl. 14:15-16.00 og 16:15-18.00

Rom 1220 ES

Nov. 18, 2013 1:18 PM