Emner innen psykologi

Viser 1–50 av 50 emner
Emne Studiepoeng
PSY1010 – Innføring i metode (10 studiepoeng) 10
PSY1050 – Psykologi: Teori og praksis (5 studiepoeng) 5
PSY1100 – Innføring i sosialpsykologi (10 studiepoeng) 10
PSY1200 – Introduction to developmental psychology (10 studiepoeng) 10
PSY1250 – Personlighetspsykologi (5 studiepoeng) 5
PSY1300 – Kognitiv psykologi (10 studiepoeng) 10
PSY2013 – Kvalitativ metode (10 studiepoeng) 10
PSY2014 – Kvantitativ metode (10 studiepoeng) 10
PSY2101 – Helsepsykologi (10 studiepoeng) 10
PSY2102 – Social cognition and emotion (10 studiepoeng) 10
PSY2103 – Sexologi (10 studiepoeng) 10
PSY2205 – Biopsychosocial development (10 studiepoeng) 10
PSY2206 – Cognition, emotion and language (10 studiepoeng) 10
PSY2207 – Mental Health and Wellbeing (5 studiepoeng) 5
PSY2301 – Bedømmings- og beslutningspsykologi (10 studiepoeng) 10
PSY2405 – Innføring i arbeidspsykologi (10 studiepoeng) 10
PSY2407 – Introduction to Personnel Psychology (10 studiepoeng) 10
PSY2500 – Språk, kommunikasjon og samfunn (10 studiepoeng) 10
PSY2503 – Kultur- og samfunnspsykologi (10 studiepoeng) 10
PSY3091 – Bacheloroppgave i helse- og sosialpsykologi (20 studiepoeng) 20
PSY3092 – Bacheloroppgave i utviklingspsykologi (20 studiepoeng) 20
PSY3093 – Bacheloroppgave i kognitiv psykologi (20 studiepoeng) 20
PSY3094 – Bacheloroppgave i organisasjonspsykologi (20 studiepoeng) 20
PSY3095 – Bacheloroppgave i kultur- og samfunnspsykologi (20 studiepoeng) 20
PSYC1100 – Innføring i metode (10 studiepoeng) 10
PSYC1201 – Sosialpsykologi (10 studiepoeng) 10
PSYC1202 – Profesjonsforberedende 1 (5 studiepoeng) 5
PSYC1203 – Psykologi og vitenskap (5 studiepoeng) 5
PSYC1210 – Introduction to Developmental Psychology (10 studiepoeng) 10
PSYC1220 – Personlighetspsykologi (5 studiepoeng) 5
PSYC1230 – Kognitiv psykologi (10 studiepoeng) 10
PSYC1302 – Profesjonsforberedende 2 (5 studiepoeng) 5
PSYC2104 – Kvantitativ metode A (5 studiepoeng) 5
PSYC2210 – Utviklingspsykologi 2 (5 studiepoeng) 5
PSYC2230 – Kognitiv nevrovitenskap (10 studiepoeng) 10
PSYC2231 – Biologisk psykologi og genetikk (5 studiepoeng) 5
PSYC2302 – Profesjonsforberedende 3 (5 studiepoeng) 5
PSYC2502 – Profesjonsforberedende 4 / Innføring i helsefremmende og forebyggende arbeid (1) (10 studiepoeng) 10
PSYC3100 – Kvalitativ metode (5 studiepoeng) 5
PSYC3102 – Prosjekt - sosialpsykologi (5 studiepoeng) 5
PSYC3103 – Kvantitativ metode B (5 studiepoeng) 5
PSYC3200 – Utviklingspsykologi (15 studiepoeng) 15
PSYC3201 – Kommunikasjon og læring (5 studiepoeng) 5
PSYC3203 – Anvendt sosialpsykologi (10 studiepoeng) 10
PSYC3204 – Perspektiver på psykologien (5 studiepoeng) 5
PSYC3220 – Personlighetspsykologi 2 (10 studiepoeng) 10
PSYC3300 – Psykopatologi (10 studiepoeng) 10
PSYC3400 – Test, observasjon av barn (5 studiepoeng) 5
PSYC3401 – Gruppeledelse og gruppedynamikk (5 studiepoeng) 5
PSYC3501 – Helsefremmende og forebyggende arbeid (2): Sosial- og helsepsykologi (5 studiepoeng) 5