Emner innen psykologi

Viser 1–86 av 86 emner
Emne Studiepoeng
PSY1050 – Psykologi: Teori og praksis (5 studiepoeng) 5
PSY1200 – Introduction to developmental psychology (10 studiepoeng) 10
PSY1250 – Personlighetspsykologi (5 studiepoeng) 5
PSY2013 – Kvalitativ metode (10 studiepoeng) 10
PSY2101 – Helsepsykologi (10 studiepoeng) 10
PSY2205 – Biopsychosocial development (10 studiepoeng) 10
PSY2206 – Cognition, emotion and language (10 studiepoeng) 10
PSY2301 – Bedømmings- og beslutningspsykologi (10 studiepoeng) 10
PSY2407 – Introduction to Personnel Psychology (10 studiepoeng) 10
PSY2503 – Kultur- og samfunnspsykologi (10 studiepoeng) 10
PSY4090 – Masteroppgave i psykologi (60 studiepoeng) 60
PSY4091 – Masteroppgave i psykologi (50 studiepoeng) 50
PSY4111 – Applied Social Psychology (10 studiepoeng) 10
PSY4112 – Seksualitet og seksuell helse (10 studiepoeng) 10
PSY4204 – Hands-on training in emotional and cognitive development (10 studiepoeng) 10
PSY4303B – Vision and the Brain (5 studiepoeng) 5
PSY4307 – Fundamentals of Cognitive and Clinical Neuroscience (5 studiepoeng) 5
PSY4308 – Trends in Cognitive Psychology and Neuroscience 1 (5 studiepoeng) 5
PSY4310 – Research methods in cognitive neuroscience Part I (10 studiepoeng) 10
PSY4313 – Music Cognition (5 studiepoeng) 5
PSY4314 – Research communication in cognitive neuroscience (5 studiepoeng) 5
PSY4340 – Internship (10 studiepoeng) 10
PSY4404 – Human - Technology - Organization (10 studiepoeng) 10
PSY4405 – Ledelse, team og kommunikasjon i organisasjoner (10 studiepoeng) 10
PSY4420 – Selection and development (10 studiepoeng) 10
PSY4505 – Identitet, kultur og kritisk psykologi (10 studiepoeng) 10
PSY9140 – Structural Equation Modelling (5 studiepoeng) 5
PSY9170 – Kvantitativ analyse I (3 studiepoeng) 3
PSY9175 – Kvantitativ analyse II (2 studiepoeng) 2
PSY9250 – Qualitative Research Methodology (5 studiepoeng) 5
PSY9301A – Forskningsseminar i utviklingspsykologi I (1 studiepoeng) 1
PSY9301C – Forskningsseminar i utviklingspsykologi III (3 studiepoeng) 3
PSY9302A – Forskningsseminar: Kultur- og samfunnspsykologi I (1 studiepoeng) 1
PSY9302C – Forskningsseminar: Kultur- og samfunnspsykologi III (3 studiepoeng) 3
PSY9303A – Forskningsseminar: Kognitiv og nevropsykologi I (1 studiepoeng) 1
PSY9303C – Forskningsseminar: Kognitiv og nevropsykologi III (3 studiepoeng) 3
PSY9304A – Forskningsseminar: Klinisk psykologi I (1 studiepoeng) 1
PSY9304C – Forskningsseminar: Klinisk psykologi III (3 studiepoeng) 3
PSY9305A – Forskningsseminar: Helsepsykologi I (1 studiepoeng) 1
PSY9305C – Forskningsseminar: Helsepsykologi III (3 studiepoeng) 3
PSY9306A – Forskningsseminar: Sosialpsykologi I (1 studiepoeng) 1
PSY9306C – Forskningsseminar: Sosialpsykologi III (3 studiepoeng) 3
PSY9307A – Forskningsseminar: Personlighet, genetikk og psykisk helse I (1 studiepoeng) 1
PSY9307C – Forskningsseminar: Personlighet, genetikk og psykisk helse III (3 studiepoeng) 3
PSYC1202 – Profesjonsforberedende 1 (5 studiepoeng) 5
PSYC1210 – Introduction to Developmental Psychology (10 studiepoeng) 10
PSYC1220 – Personlighetspsykologi (5 studiepoeng) 5
PSYC2104 – Kvantitativ metode A (5 studiepoeng) 5
PSYC2210 – Utviklingspsykologi 2 (5 studiepoeng) 5
PSYC2230 – Kognitiv nevrovitenskap (10 studiepoeng) 10
PSYC2302 – Profesjonsforberedende 3 (5 studiepoeng) 5
PSYC2410 – Wechslertester (5 studiepoeng) 5
PSYC3100 – Kvalitativ metode (5 studiepoeng) 5
PSYC3102 – Prosjekt - sosialpsykologi (5 studiepoeng) 5
PSYC3103 – Kvantitativ metode B (5 studiepoeng) 5
PSYC3200 – Utviklingspsykologi (15 studiepoeng) 15
PSYC3201 – Kommunikasjon og læring (5 studiepoeng) 5
PSYC3203 – Anvendt sosialpsykologi (10 studiepoeng) 10
PSYC3204 – Perspektiver på psykologien (5 studiepoeng) 5
PSYC3300 – Psykopatologi (10 studiepoeng) 10
PSYC3400 – Test, observasjon av barn (5 studiepoeng) 5
PSYC3401 – Gruppeledelse og gruppedynamikk (5 studiepoeng) 5
PSYC3501 – Helsefremmende og forebyggende arbeid (2): Sosial- og helsepsykologi (5 studiepoeng) 5
PSYC4300 – Utredning av psykiske forstyrrelser hos voksne (10 studiepoeng) 10
PSYC4301 – Psykologisk behandling og behandlingsforskning (15 studiepoeng) 15
PSYC4302 – Psykologisk behandling av voksne (5 studiepoeng) 5
PSYC4305 – Klinisk nevropsykologi (5 studiepoeng) 5
PSYC4310 – Psykologisk behandling og behandlingsforskning (10 studiepoeng) 10
PSYC4400 – Forpraksis voksne. Relasjonskompetanse. (5 studiepoeng) 5
PSYC4401 – Psykologisk arbeid i førstelinjetjenesten (5 studiepoeng) 5
PSYC4500 – Personlighetspsykologi (15 studiepoeng) 15
PSYC5301 – Psykologisk arbeid med familier og systemer (5 studiepoeng) 5
PSYC5303 – Pedagogisk-psykologisk rådgivning (5 studiepoeng) 5
PSYC5304 – Tilstandsbilder, utredning og behandling av barn og unge (15 studiepoeng) 15
PSYC5401 – Forpraksis barn/unge (5 studiepoeng) 5
PSYC5410 – Hovedpraksis og etikk (30 studiepoeng) 30
PSYC6100 – Hovedoppgave (30 studiepoeng) 30
PSYC6310 – Praktikum (25 studiepoeng) 25
PSYC6330 – Klinisk fordypning 1 (5 studiepoeng) 5
PSYC6340 – Klinisk fordypning 2 (5 studiepoeng) 5
PSYC6502 – Terapi med barn og ungdom utsatt for traumer og overgrep (5 studiepoeng) 5
PSYC6513 – Klinisk nevropsykologi - Undersøkelse og intervensjon (5 studiepoeng) 5
PSYC6514 – Affektintegrasjon og endringsprosesser i psykoterapi (5 studiepoeng) 5
PSYC6516 – Psykoseforståelse og evidensbasert behandling (5 studiepoeng) 5
PSYM4800 – Internship in the Psychology of Global Mobility, Inclusion and Diversity in Society (18 studiepoeng) 18
PSYM4890 – Master dissertation in the Psychology of Global Mobility, Inclusion and Diversity in Society (42 studiepoeng) 42