Emner innen psykologi

Viser 1–103 av 103 emner
Emne Studiepoeng
PSY1010 – Innføring i metode (10 studiepoeng) 10
PSY1100 – Innføring i sosialpsykologi (10 studiepoeng) 10
PSY1300 – Kognitiv psykologi (10 studiepoeng) 10
PSY2014 – Kvantitativ metode (10 studiepoeng) 10
PSY2102 – Social cognition and emotion (10 studiepoeng) 10
PSY2103 – Sexologi (10 studiepoeng) 10
PSY2207 – Mental Health and Wellbeing (5 studiepoeng) 5
PSY2405 – Innføring i arbeidspsykologi (10 studiepoeng) 10
PSY2408 – LGBTQI+ Awareness (10 studiepoeng) 10
PSY2500 – Språk, kommunikasjon og samfunn (10 studiepoeng) 10
PSY3091 – Bacheloroppgave i helse- og sosialpsykologi (20 studiepoeng) 20
PSY3092 – Bacheloroppgave i utviklingspsykologi (20 studiepoeng) 20
PSY3093 – Bacheloroppgave i kognitiv psykologi (20 studiepoeng) 20
PSY3094 – Bacheloroppgave i organisasjonspsykologi (20 studiepoeng) 20
PSY3095 – Bacheloroppgave i kultur- og samfunnspsykologi (20 studiepoeng) 20
PSY4020 – Applied quantitative research methods (5 studiepoeng) 5
PSY4090 – Masteroppgave i psykologi (60 studiepoeng) 60
PSY4091 – Masteroppgave i psykologi (50 studiepoeng) 50
PSY4110 – Applied Qualitative Methods (5 studiepoeng) 5
PSY4115 – Current Topics in Social Psychology (5 studiepoeng) 5
PSY4116 – Sentrale temaer i anvendt helsepsykologi (5 studiepoeng) 5
PSY4130 – Promoting Change through Social Psychology (15 studiepoeng) 15
PSY4140 – Metoder i forebyggende arbeid (15 studiepoeng) 15
PSY4205 – Forebygging av psykiske vansker hos barn og unge (15 studiepoeng) 15
PSY4206 – Language Acquisition (5 studiepoeng) 5
PSY4301B – Decisions, judgments, and social cognition (5 studiepoeng) 5
PSY4309 – Trends in Cognitive Psychology and Neuroscience 2 (5 studiepoeng) 5
PSY4311 – Affective Neuroscience: Peer reviewing and open science practices (5 studiepoeng) 5
PSY4312 – Cognitive Control in Action (5 studiepoeng) 5
PSY4315 – Rettspsykologi (10 studiepoeng) 10
PSY4316 – Visual curiosity and Learning (5 studiepoeng) 5
PSY4317 – Hemispheric asymmetry and cognition (5 studiepoeng) 5
PSY4320 – Research methods in cognitive neuroscience Part II (10 studiepoeng) 10
PSY4401B – Project development: Master thesis in work and organizational psychology (5 studiepoeng) 5
PSY4430 – Arbeids- og organisasjonspsykologisk prosjekt (AOP) (20 studiepoeng) 20
PSY4502B – Fellesskap- og samfunnspsykologi (15 studiepoeng) 15
PSY4506 – Human Rights, Democracy and Reconstruction after Conflict: A community based approach (5 studiepoeng) 5
PSY4521 – Project Development and Methodology (5 studiepoeng) 5
PSY9170 – Kvantitativ analyse I (3 studiepoeng) 3
PSY9175 – Kvantitativ analyse II (2 studiepoeng) 2
PSY9185 – Multilevel models (2 studiepoeng) 2
PSY9301A – Forskningsseminar i utviklingspsykologi I (1 studiepoeng) 1
PSY9301B – Forskningsseminar i utviklingspsykologi II (1 studiepoeng) 1
PSY9302B – Forskningsseminar: Kultur- og samfunnspsykologi II (1 studiepoeng) 1
PSY9303A – Forskningsseminar: Kognitiv og nevropsykologi I (1 studiepoeng) 1
PSY9303B – Forskningsseminar: Kognitiv og nevropsykologi II (1 studiepoeng) 1
PSY9304B – Forskningsseminar: Klinisk psykologi II (1 studiepoeng) 1
PSY9305A – Forskningsseminar: Helsepsykologi I (1 studiepoeng) 1
PSY9305B – Forskningsseminar: Helsepsykologi II (1 studiepoeng) 1
PSY9306A – Forskningsseminar: Sosialpsykologi I (1 studiepoeng) 1
PSY9306B – Forskningsseminar: Sosialpsykologi II (1 studiepoeng) 1
PSY9307B – Forskningsseminar: Personlighet, genetikk og psykisk helse II (1 studiepoeng) 1
PSY9308A – Psykopatologi og nevrokognisjon I (1 studiepoeng) 1
PSY9308B – Psykopatologi og nevrokognisjon II (1 studiepoeng) 1
PSY9308C – Psykopatologi og nevrokognisjon III (3 studiepoeng) 3
PSY9311 – Peer reviewing and open science best practices: case affective neuroscience (3 studiepoeng) 3
PSYC1100 – Innføring i metode (10 studiepoeng) 10
PSYC1202 – Profesjonsforberedende 1 (5 studiepoeng) 5
PSYC1203 – Psykologi og vitenskap (5 studiepoeng) 5
PSYC2104 – Kvantitativ metode A (5 studiepoeng) 5
PSYC2210 – Utviklingspsykologi 2 (5 studiepoeng) 5
PSYC2302 – Profesjonsforberedende 3 (5 studiepoeng) 5
PSYC2410 – Wechslertester (5 studiepoeng) 5
PSYC3100 – Kvalitativ metode (5 studiepoeng) 5
PSYC3102 – Prosjekt - sosialpsykologi (5 studiepoeng) 5
PSYC3103 – Kvantitativ metode B (5 studiepoeng) 5
PSYC3200 – Utviklingspsykologi (15 studiepoeng) 15
PSYC3201 – Kommunikasjon og læring (5 studiepoeng) 5
PSYC3203 – Anvendt sosialpsykologi (10 studiepoeng) 10
PSYC3204 – Perspektiver på psykologien (5 studiepoeng) 5
PSYC3220 – Personlighetspsykologi 2 (10 studiepoeng) 10
PSYC3300 – Psykopatologi (10 studiepoeng) 10
PSYC3400 – Test, observasjon av barn (5 studiepoeng) 5
PSYC3401 – Gruppeledelse og gruppedynamikk (5 studiepoeng) 5
PSYC3511 – Helsefremmende og forebyggende arbeid (3): Kultur- og samfunnspsykologiske perspektiver (10 studiepoeng) 10
PSYC4300 – Utredning av psykiske forstyrrelser hos voksne (10 studiepoeng) 10
PSYC4301 – Psykologisk behandling og behandlingsforskning (15 studiepoeng) 15
PSYC4302 – Psykologisk behandling av voksne (5 studiepoeng) 5
PSYC4305 – Klinisk nevropsykologi (5 studiepoeng) 5
PSYC4310 – Psykologisk behandling og behandlingsforskning (10 studiepoeng) 10
PSYC4315 – Utredning av psykiske forstyrrelser hos voksne, relasjonskompetanse og praksis (15 studiepoeng) 15
PSYC4400 – Forpraksis voksne. Relasjonskompetanse. (5 studiepoeng) 5
PSYC4401 – Psykologisk arbeid i førstelinjetjenesten (5 studiepoeng) 5
PSYC4500 – Personlighetspsykologi (15 studiepoeng) 15
PSYC5301 – Psykologisk arbeid med familier og systemer (5 studiepoeng) 5
PSYC5303 – Pedagogisk-psykologisk rådgivning (5 studiepoeng) 5
PSYC5304 – Tilstandsbilder, utredning og behandling av barn og unge (15 studiepoeng) 15
PSYC5315 – Forpraksis, utredning av tilstandsbilder og behandling av barn og unge (20 studiepoeng) 20
PSYC5401 – Forpraksis barn/unge (5 studiepoeng) 5
PSYC5410 – Hovedpraksis og etikk (30 studiepoeng) 30
PSYC6100 – Hovedoppgave (30 studiepoeng) 30
PSYC6310 – Praktikum (25 studiepoeng) 25
PSYC6330 – Klinisk fordypning 1 (5 studiepoeng) 5
PSYC6340 – Klinisk fordypning 2 (5 studiepoeng) 5
PSYC6512 – Utfordringer og muligheter i det terapeutiske arbeidet med sped- og småbarn og deres familier (5 studiepoeng) 5
PSYC6513 – Klinisk nevropsykologi - Undersøkelse og intervensjon (5 studiepoeng) 5
PSYC6514 – Affektintegrasjon og endringsprosesser i psykoterapi (5 studiepoeng) 5
PSYC6516 – Psykoseforståelse og evidensbasert behandling (5 studiepoeng) 5
PSYC6517 – Praktisk sakkyndighetsarbeid og rettspsykologi: En innføring for psykologer (5 studiepoeng) 5
PSYM4810 – Summer School: Global Mobility and Acculturation (5 studiepoeng) 5
PSYM4821 – Project Development and Methodology (5 studiepoeng) 5
PSYM4830 – Promoting Change through Social Psychology (10 studiepoeng) 10
PSYM4890 – Master dissertation in the Psychology of Global Mobility, Inclusion and Diversity in Society (42 studiepoeng) 42