Dette emnet er nedlagt

Semesterside for PSY1000 - Høst 2003

Forelesningen i dag 11. november er avlyst pga. sykdom.

11. nov. 2003 01:00

Seminargruppene på PSY1000 for deltakerliste, tid og sted, se oppslag på SV-infosenter. Det som står på nettet er ikke oppdatert.

11. sep. 2003 02:00

Forelesningene i generell psykologi starter tirsdag 19. august kl 1015-12 på Chateau Neuf. Historieforelesningene starter onsdag 3. september kl 1015-12 på Chateau Neuf. Se felles undervisningsplan for generell psykologi og historie.

19. aug. 2003 02:00