Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

Litteraturlisten dekker pensum for innføring i genell psykologi og innføring i psykologiens historie. Undervisning i form av forelesninger og gruppeundervisning vil ta for seg utvalgte emner fra litteraturlisten.

Litteraturliste

Passer, M. W. & Smith, R. E. : Psychology: The science of mind and behaviour, 2004. N.Y.:McGraw-Hill. 3.ed.

Den forrige utgaven av Passer & Smith kan også benyttes.

Teigen, K. H: En psykologihistorie, 2004. Bergen: Fagbokforlaget.

Alternativt pensum i psykologiens historie:

Benjafield, J. G.: A history of psychology, 1996. Neesham Heights, MA:Allyn & Bacon.

Publisert 25. apr. 2006 00:25 - Sist endret 31. juli 2006 16:58